Fixace žaludu PeniMaster PRO základ pro částečné zvětšení penisu
Logo PeniMaster PRO

Základ PeniMaster ® PRO

Adheze - laboratorní test a použití jako fixační síla v PeniMaster®PRO

 • Adheze: fyzikální vazebná síla na molekulární úrovni
 • Důkaz na dvou skleněných deskách, které jsou v povrchovém kontaktu s kontaktním médiem
 • Přídržná síla s kontaktní plochou 76x26mm cca 2,5kg
03:50

Důkaz adhezních sil kontaktní kapalinou na příkladu dvou skleněných desek


Co je adheze?

Adheze je fyzikální síla, která na molekulární úrovni spojuje různé látky. K tomu musí být molekuly obou materiálů ve vzájemné těsné blízkosti, tj. v těsném povrchovém kontaktu. U materiálově vhodných a velmi hladkých povrchů (např. ochranná plastová fólie na displeji mobilního telefonu) lze lehkým přitlačením vyvinout dostatečně silné adhezní síly.

Ale i mezi méně nebo jen zdánlivě hladkými povrchy nebo povrchy, které jsou pro tento účel materiálově nevhodné, lze zavedením kapaliny mezi tělesa (např. mezi skleněné desky) realizovat i značné adhezní spoje. Způsob působení lepidel je také založen, alespoň částečně, na adhezi.

Cíl experimentu:

 1. Znázorněte adhezi jako fyzickou sílu.
 2. Prokažte tvorbu adheze prostřednictvím kontaktní kapaliny mezi tělesy.

Popis a implementace experimentu

 1. Plochá skleněná deska (100x100x5mm) je pomocí podtlaku připevněna k pracovní desce čtyřmi oboustrannými přísavkami (průměr: 35mm).
 2. Dva držáky přísavek (průměr: 20 mm) jsou vakuově připevněny k vnějším koncům druhé skleněné desky (mikroskopické sklíčko, 76x26x1,0 mm), skrz kterou je prostrčen spojovací čep.
 3. Skleněné desky jsou nejprve přitlačeny k sobě bez a poté s kontaktní kapalinou PROMaster Comfort&Care (silikonový olej střední viskozity).
 4. Poznámka: Aby se demonstrovalo, že skleněné desky nejsou slepené, jsou posunuty vodorovně proti sobě.
 5. Pomocí pružinové stupnice (rozsah zobrazení: 0-2500 g) zaháknuté do středu spojovacího kolíku se určí síla potřebná k vertikálnímu oddělení dvou skleněných desek.

Pozorování:

 • a) Bez kontaktní kapaliny PROMaster Comfort&Care se obě skleněné desky oddělí bez znatelného vychýlení pružinové váhy.
 • b) S kontaktní kapalinou PROMaster Comfort&Care mezi skleněnými deskami se obě skleněné desky oddělí při tahové síle cca 2450 g (cca 2,5 kg).

výklad / závěr

Přestože jsou skleněné desky navzájem pevně přivedeny do těsného (plochého) kontaktu, nedochází k žádné významné adhezi vzhledem ke specifickým vlastnostem materiálu. Měřitelné významné adhezivní vazebné síly vytváří pouze kontaktní médium PROMaster Comfort& Care.

Význam a vytvoření adheze pro expandér penisu PeniMaster PRO

Kontaktní kapalina PROMaster Comfort&Care je syntetické mazivo, se kterým lze při těsném kontaktu dvou předmětů dosáhnout značných adhezivních vazebných sil, které jsou přibližně pětkrát vyšší než u vody (nedokumentováno ve videotestu, ale ověřitelné ve stejném testovacím nastavení ). Kontaktní plocha skleněných destiček použitých v experimentu přibližně odpovídá maximálně adaptivnímu vnitřnímu povrchu adhezní membrány , která fixuje penis v žaludeční komoře PeniMaster PRO . Vzhledem k tomu, že mezi dvěma předměty ( žaludem a membránou) je také těsný povrchový kontakt, žalud navzdory lubrikantu nevyklouzává z expandéru penisu , ale je zde držen lepidlem , navíc k účinnému podtlaku a tvarové fixaci. .PeniMaster 100% Geld zurück
20 %
Texty na těchto stránkách byly automaticky přeloženy z němčiny. Původní text najdete na: www.penimaster.de/Penisexpander/PROMaster-Comfort-Care-Videos-Adhaesion.html